Anmälan

Helsingborgs

Terränglopp

Senast 12 oktober till

ANMÄLAN

alt

IS Göta, c/o BG Nilensjö,

Skånegatan 31,

252 52 Helsingborg


Avgiften insättes på pg 68 93 56-4


Efteranmälan fram till 1 tim före start mot förhöjd

avgift med 40:–

Anmälan

www.isgotafriidrott.se