Anmälan

Helsingborgs

Terränglopp

Senast 14 oktober till

ANMÄLAN


Avgiften insättes sedan på pg 68 93 56-4


Ingen efteranmälan är möjlig efter 14 oktober.

Anmälan

www.isgotafriidrott.se